Zemřel P. Vladimír Novotný

P. Vladimír Novotný, rodák ze Slavkova, zemřel dne 1. srpna 2006 ve věku 82 roků. Rozloučíme se s ním při eucharistické oběti v sobotu 5. srpna 2006 v 10.30 hodin v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna. Parte je připojeno.

P. Vladimír Novotný


Já jsem cesta, pravda a život.
Janovo evangelium 14,6

Z Tvé vůle, Bože, byl k Tobě povolán Tvůj služebník
P. Vladimír Novotný

Narodil se 2. června 1924 v Bohdalově,
kněžské svěcení přijal 16. dubna 1950 v Brně.
V kněžské službě působil ve farnostech Třebíč,
Brno-Tuřany, Šlapanice, Bučovice a Nevojice.
Od roku 1995 žil v Blažovicích a ve Slavkově u Brna.

Zemřel dne 1. srpna 2006 ve věku 82 roků,
zaopatřen svátostí nemocných.

S naším drahým zemřelým se rozloučíme při eucharistické oběti
v sobotu 5. srpna 2006 v 10.30 hodin
v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna,
odkud ho doprovodíme na místní hřbitov, kde bude očekávat
slavné vzkříšení.

biskup Vojtěch

spolubratři kněží

sourozenci s rodinami


P. Vladimír Novotný s maminkou
P. Vladimír s maminkou

Zlaté kněžské jubileum 16.4. 2000
Zlaté kněžské jubileum 16.4. 2000