Zemřel R. D. Stanislav Pravec

Bývalý farář v Křižanovicích a děkan bučovický, R. D. Stanislav Pravec, zemřel 20. ledna 2011 na Moravci ve věku 94 let. Pohřeb zemřelého kněze bude v Křižanovicích u Bučovic v sobotu 29. ledna 2011 v 10 hodin. Text parte v příloze.


Do tvých rukou, Bože,
odevzdávám svůj život.

S pevnou a radostnou vírou v opětné shledání v Božím království
oznamujeme, že byl povolán z tohoto světa zpět do nebeské vlasti

R. D. Stanislav Pravec

Zemřel po dlouhém životě naplněném prací na vinici Páně v brněnské diecézi,
posilněn sv. svátostmi, smířen s Bohem a rozloučen s lidmi,
v nemocnici v Novém Městě na Moravě ve čtvrtek 20. ledna 2011
ve věku nedožitých 94 let a v 68. roce kněžství.

P. Pravec

Stanislav Pravec se narodil 14. 4. 1917 v Trávníku-Kladorubech, farnost Letovice, okres Blansko. Po maturitě 24. 5. 1938 na reálném gymnáziu v Boskovicích studoval v letech 1938-1943 na teologickém institutu v Brně. Po ukončení studia přijal kněžské svěcení 19. 6. 1943 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla z rukou světícího biskupa olomouckého Msgr. ThDr. Stanislava Zely.

Pak působil v duchovní správě ve farnostech Trstěnice u Moravského Krumlova (1943-1944), Višňové a Horní Dunajovice (1944-1949), Hostěradice (1949-1961) a Horní Štěpánov (1961-1978).  K 1. 5. 1978 byl jmenován administrátorem farnosti Křižanovice u Bučovic, odkud v roce 1988 spravoval i farnost Letonice. K 1. 9. 1992 odešel do důchodu a ve farnosti dále působil jako výpomocný kněz. Od 1. 7. 1993 do 1. 8. 1996 byl děkanem bučovického děkanství. Od 12.12.2003 žil na odpočinku v Kněžském domově na Moravci u Křižanova.

Za život našeho zemřelého poděkujeme všemohoucímu Bohu
slavením mše svaté
ve farním chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie

v Křižanovicích u Bučovic
v sobotu 29. ledna 2011 v 10 hodin
.

Po pohřebních obřadech bude jeho tělo uloženo do hrobu na místním hřbitově,
kde bude spolu se svým bývalými farníky očekávat slavné vzkříšení.

R. I. P.

brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle,
kněží slavkovského děkanství,

rodina Pravcova,
farníci z Křižanovic a Rašovic