Zemřeli kněží P. Adam Rucki a P. Jindřich Petrucha

Oba kněží působili ve Slavkově - P. Adam Rucki jako exercitátor na obnovách v Domě svaté Rodiny a P. Jindřich Petrucha byl kaplanem ve Slavkově v letech 1972 - 1975. Parte v příloze.

P. Petrucha na hodech ve Slavkově 2010.


 Parte: Mons. Adam Rucki

Parte: R. D. Jindřich Petrucha