Živý betlém 2010

Živý betlém se svatou rodinou s Ježíškem v jeslích, provázený zpívajícími anděly, pastýři, koledníky, kapelou a třemi krály na koních se konal 25. 12. na náměstí a vyvrcholil požehnáním v kostele. Zpěv koled byl střídaný četbou evangelia o narození Páně a klanění mudrců. Děkujeme všem, kteří se zapojili do ztvárnění betlémského děje. Foto v příloze.

Fotogalerie z Živého betléma 2010.

živý betlém 2010

živý betlém 2010

živý betlém 2010

živý betlém 2010

živý betlém 2010

živý betlém 2010

živý betlém 2010

živý betlém 2010

živý betlém 2010

živý betlém 2010

živý betlém 2010

živý betlém 2010