Živý pohyblivý betlém

Letos jsme po 4 letech zopakovali Živý pohyblivý betlém.

Na Boží hod vánoční se náměstím ozývalo zvonění zvonečků. To průvod lidí doprovázel Marii a Josefa do našeho kostela Vzkříšení Páně, kde už byly přichystány jesličky. Tam oživly postavičky živého betléma, aby nám připomenuly biblický příběh narození Spasitele.
živý betlém

Hvězda září na nebi a nad děťátkem, které dostává jméno Ježíš, se sklánějí nejen Marie s Josefem, ale i andělé, pasáčci a Tři králové. Děťátko v jesličkách je tak čisté a nevinné. Přináší nám naději a lásku.

Vánoce jsou časem, kdy nejen oslavujeme narození nevinného děťátka, ale i nevinnost a lásku hledáme v sobě a předáváme ji dál. Tento dárek je to nejcennější, co můžeme dát, a to zvláště našim dětem. Na drahou hračku časem zapomenou, ale kouzlo a lásku Vánoc si s sebou ponesou celý život.

Zaplněný kostel byl svědkem toho, že vánoční tradice nezmizely. Přicházející k betlému usedali do lavic a společně se scholou si zazpívali známé koledy. Po modlitbě k vystavené Nejsvětější svátosti oltářní se kostel rozezněl písní Narodil se Kristus Pán.

Děkuji všem účinkujícím v živém betlému za připomenutí tradic a za světlo naděje, které svým vystoupením přinesli.

Věra Kohoutková

Fotografie z betléma.