Zprávy z Itálie

O pouti mládeže nejen ze spolča S.R.O ze Slavkova do Říma a Itálie.

Itálie

V neděli 22. Srpna se ze Slavkova vypravila 25-ti členná výprava směr Řím. Vedeni otcem Petrem jsme zamířili, rozděleni do třech automobilů, napříč Rakouskem do Itálie. V ranních hodinách následujícího dne jsme dorazili do města spojeného se životem svatého Františka, do Assisi. Městu vévodí kostel sv. Františka v gotickém stylu spojený s klášterem, vyzdobený freskami umělce Giotta a ve kterém je kromě svatého Františka pohřbena i svatá Klára. V kostele jsme slavili mši svatou a po krátké prohlídce města jsme pokračovali dále. Naše cesta vedla okolo jezera Bolsena, kde jsme strávili odpoledne koupáním. Večer jsme dorazili do Říma.

Itálie

v Římě

u kašny

v metru

Dalšího dne jsme se vydali do centra města obdivovat místní památky. Koloseum, Vítězný oblouk, Forum romanum, památník Viktora Emanuela II. a mnoho dalších známých míst.

mše sv. u sv. Petra

Navštívili jsme také římské hlavní baziliky a chrámy a stanuli jsme na náměstí sv. Petra ve Vatikánu a prohlédli si hlavní baziliku. Mši sv. jsme slavili v kapli sv. Benedikta v bazilice sv. Pavla za hradbami.

katakomby

V následujících dnech jsme se podívali do katakomb prvních křesťanů, do baziliky sv. Pavla za hradbami, kde k nám promluvil místní opat, do Lateránu a na mnohá další místa.

u moře v Ostii

Jedno odpoledne jsme strávili koupáním u moře. Čas ale běžel neúprosně a tak i naše putování se chýlilo ke konci. V pátek ráno jsme se po mši svaté opět vydali na cestu.

večeře v rodině

Zastavili jsme se v univerzitním městě Perugia a večer jsme byli pozvání na večeři do italské rodiny. S plnými břichy jsme se potom uložili na nedaleké faře ke spánku a v sobotu ráno jsme se po snídani vydali domů, kam jsme okolo jedenácté hodiny v noci dorazili. Tak skončilo naše putování a ještě jednou bychom chtěli poděkovat zvláště otci Petrovi, který vše připravil a provedl nás Itálií. Dále pak manželům Palečkovým a Buchtovým. Pro nás všechny účastníky to byl pěkný, společně strávený čas a zážitek.

Vojtěch Lstibůrek

doma poděkování