Zveme nové ministranty

Zveme kluky nejen ke službě oltáře v našich kostelích, ale také k ministrantským schůzkám s programem. První informační schůzka za účasti jednoho z rodičů proběhne v pátek 5. 11. 2021 v 16.00 na slavkovské faře.

Milí rodiče,

pozdravuji vás a zasílám vám pozvání týmu vedoucích ministrantů, kterým zveme kluky nejen ke službě oltáře v našich kostelích, ale také ke schůzkám s programem a hrami pro ně.

Pokud již vaši kluci na schůzky chodí, nebo začali ministrovat během covidové doby, ale nebyli slavnostně uvedení do služby, můžete s nimi přijít také a seznámit se s ministrantskými schůzkami. Pokud jste z některé vesnice, jsou kluci zváni též.

o. Milan Vavro, farář

Podrobnosti o první schůzce, kam zveme i rodiče, je na webu ministrantů: zde je odkaz na ministrantské stránky.